زیپ نیوز

سپتامبر 2021 - زیپ نیوز

- بار
هود لامینار برای کشت بافت گیاهی

هود لامینار برای کشت بافت گیاهی

هود لامینار برای کشت بافت گیاهی میلیون ها ذره در هوای محیط شناور هستند. آن ها ممکن است حاوی ویروس ها ، باکتری ها ، قارچ ها و بسیاری دیگر باشند. در نهایت ، آن ذرات شناور روی اجسام فرود می آیند و آلودگی ایجاد می کنند. در این مورد ، هودهای لامینار که به آن کابینت های جریان آرام نیز گفته می شود ، برای آزمایشگاه کشت بافت گیاهی ضروری هستند زیرا محیط استریل […]