زیپ نیوز

راشاتودی Archives - زیپ نیوز

- بار
ایران به زیاده خواهی آمریکا اعتنا نخواهد کرد

ایران به زیاده خواهی آمریکا اعتنا نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسکات ریتر» افسر سابق اطلاعات نیروی دریایی آمریکا با انتشار مطلبی در خصوص برجام نوشت که ایران به تقاضاهای غیر واقع بینانه و بی دلیل دولت بایدن برای مذاکره مجدد به عنوان پیش شرطی برای پیوستن مجدد آمریکا به برجام اهمیت نخواهد داد و این رئیس جمهوری آمریکا است که باید موضعی منعطف و عملگرایانه از خود نشان دهد. وی همچنین در بخش دیگری از یادداشت خود، عوامل بیرونی دولت بایدن […]