زیپ نیوز

فیلم Archives - زیپ نیوز

- بار
ورود سامانه بارشی به کشور

ورود سامانه بارشی به کشور

به گزارش سازمان هواشناسی آخر هفته با ورود سامانه بارشی به کشور در کل نوار غربی و در دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های قزوین، البرز و تهران بارش باران و برف پیش‌بینی می‌شود.